Ankara’nın reklam ajansı On1 Medya’nın bu yazısında;

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Ipsos; ülkemizde koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını incelemeye devam ediyor. Hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor. Araştırmanın 37. döneminden verilerle; 

  • Aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne durumda?
  • Aşı karşıtı haberlere maruz kalma oranı ne?
  • Okullar uzaktan eğitime devam etmeli mi?
  • Veliler çocuklarını yakın zamanda okula göndermeye hazır hissediyorlar mı?

Sorularına yanıt arandı…

Aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı yükseliyor

Trendlerin de izlendiği araştırmanın 37. döneminde; aşı yaptırma eğiliminin ülkemizde yükselişe geçtiği görülüyor. Toplumda aşı yaptırma eğilimi Ekim sonunda yüzde 51 seviyesindeyken, Aralık ortasında yüzde 38’e kadar düşmüştü. Aşı yaptırma eğilimindeki bu azalmanın yılın son haftasında sona erdiği izlenirken, aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranının da tekrar yüzde 44 seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Her 10 kişiden 4’ü aşı hazır olunca ilk 3 ay içinde aşı yaptıracağını ifade ediyor

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması kapsamında vatandaşlara aşı hazır olduktan ne kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri soruldu.  Bireylerin yüzde 19’u hemen aşı olmayı düşündüklerini ifade ederken, ilk üç ay içinde aşı olacağını dile getirenlerin toplam oranı yüzde 41 düzeyinde görüldü. Toplumun beşte biri (yüzde 23) ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz bir fikir beyan edemiyor. Diğer yandan, toplumda ne kadar süre geçerse geçsin kesin bir şekilde aşı olmayı reddeden yüzde 14’lük bir kesim var.

Çin, Brezilya ve İngiltere’de aşı yaptırma eğilimi çok güçlüyken, Fransa ve Rusya’da aşı yaptırmama eğilimi daha baskın

Her ne kadar salgın dünyada çoğu ülkeyi ciddi derecede etkilemiş olsa da salgınla mücadele konusunda dünya vatandaşları birbirinden farklı tutumlar sergiliyor. Ipsos’un koronavirüs aşısına yönelik global tutumları ortaya koymayı hedeflediği araştırmasında farklı ülke vatandaşlarının aşı yaptırma niyetlerinin değişiklik gösterdiği görülüyor. Çin, Brezilya ve İngiltere’de aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı oldukça yüksek iken; Rusya ve Fransa’da aşı yaptırma eğiliminin daha zayıf olduğu ifade edilebilir.

Vatandaşlar aşı karşıtı haberlere sıkça maruz kalıyor  

Ülkemizde salgınla ilgili başlıca gündem konusunun aşı olduğu aşikar… Öte yandan aşı konusunda sadece iyi haberler verilemiyor.  Aşı karşıtlarının argümanlarıyla da karşı karşıya geliniyor veya belirli bir aşı çalışması hakkında olumsuz açıklamalar duyulabiliyor. Ipsos’ un son dönem araştırmasında, vatandaşlara aşıyla ilgili daha çok hangi haberleri duydukları veya gördükleri soruldu. Vatandaşların yüzde 40’ı aşı yaptırmaya yönelik haberleri daha çok duyduklarını belirtiyor. Diğer taraftan; toplumun üçte birinden fazlası (yüzde 36) aşı yanlısı ve aşı karşıtı haberlerle benzer seviyede karşılaştıklarını dile getiriyor.

Genel kamuoyu okulların uzaktan eğitimle devam etmesini doğru buluyor

Ipsos araştırmasında; okulların kapatılması ve uzaktan eğitime tümüyle geçilmesi konusunda genel kamuoyunun ve çocuğu okul çağında olan ebeveynlerin değerlendirmeleri alındı. Alınan yanıtlara bakıldığında; hem genel kamuoyu hem de ebeveynler uzaktan eğitimle devam edilmesine yönelik alınan kararı doğru buluyor (sırasıyla yüzde 78, yüzde 81). Okullar kapanmadan önce ebeveynler arasında bu konuda tam bir uzlaşma yoktu. Ancak; vaka sayılarının artması ve uygulanan diğer kısıtlamalarla beraber bugün ebeveynler de bu kararın doğru olduğunu iletiyor.

Ebeveynler yakın zamanda çocuklarını okula göndermeye hazır hissetmiyor

Ebeveynlerin sadece yüzde 6’sı bir ay içinde çocuğunu okula gönderme konusunda kendini rahat hissedeceğini belirtiyor. Diğer bir ifadeyle ebeveynler ikinci dönemin başında çocuklarını okula göndermeye hazır değiller. Ebeveynlerin üçte biri (yüzde 32) 2022 yılına işaret ederken, yüzde 28, salgının belirsizliği nedeniyle fikir beyan edemiyor.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme ihtiyacımız var. Bu konuda birçok yorum, haber paylaşılıyor, ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece yüzde 40’ı aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını ifade ediyor. Yüzde 50’si ise ya daha fazla olumsuz haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor.” diyor…

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflendi. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirildi. 25-29 Aralık 2020 saha tarihi ile 37. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3.
Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/asi-yaptirma-egilimi-yukseliste/

Related Post

Leave a Comment