En basit şekilde tanımlamak gerekirse hedef kitleye uygun bir şekilde kurumların dijital ortamdaki stratejilerini belirlemektir. Peki nasıl belirlenir bu stratejiler, neler uygulanır? İlk olarak markanın vermiş olduğu brief doğrultusunda hareket edilir. Brief nedir diye soracak olanlar için brief Türkçede ‘kısa, öz, özet’ anlamlarına gelir. Yani anlatılmak istenen mesajın uygun ve açık bir biçimde işi gerçekleştirecek tarafa aktarılmasıdır. Bütün iletişim, tanıtım, pazarlama ve reklamcılık süreçlerinde olduğu gibi medya planlama kampanyasında da hedef kitlenin doğru belirlenmesi, verilecek mesajın doğru bir ifadeyle verilmesi hayati bir önem taşır. Belirlenen hedef kitleye uygun olan satın alma modelleri kampanyaya uygulanmalıdır. Kampanya devam ederken düzenli aralıklarla kampanyanın
efektifliğini ölçmek ve raporlamak, dijital medya kampanyalarının sonuçlarını takip etmek, bütün bu sürecin olmazsa olmazsıdır. Medya planlaması yapılırken dikkate alınması gereken bazı konular ve sorular vardır. İlk
olarak kampanyası yapılacak ürünün ya da hizmetin çok iyi bilinmesi ve analiz edilmesi gerekir.

Ürün hakkında her şey bilinmelidir. Ürünü iyi bilmek kampanyayı bir sonraki adım olan hedef kitlenin belirlenmesi aşamasına taşır. Daha önceden de belirtildiği gibi doğru hedef kitlenin belirlenmesi çok önemlidir. Hedef kitle kimleri kapsıyor, bu kitleye en kısa yoldan nasıl ulaşılabilir, verilecek ana mesaj nedir, bu mesajı kitleye hangi tarih aralığında vermek en uygundur, kampanya neyi hedeflemektedir gibi sorulara yanıt bulmak planlamanın temel hatlarını oluşturur. Bütün bunlardan sonra kampanyanın nerede etkili olacağı konusunda düşünülmeye başlanır.
Hedef kitle belirlendikten sonra bu hedef kitleye uygun olarak hangi medya araçlarının ve hangi mecraların kullanılacağı belirlenmelidir. Hedef kitlenin en çok kullandığı mecrayı seçmek gerekir. Örneğin yirmili yaşlardaki tüketicileri hedef kitle olarak ele aldığınızda sosyal medya platformlarına ağırlık vermeyi seçebilecekken, kırklı yaşlardaki tüketicileri hedeflediğinizde geleneksel medyaya ağırlık vermeyi tercih edebilirsiniz. Bu adımların doğru uygulanması kullanılan bütçenin boşa gitmemesi açısından önemlidir. Son adım ise değerlendirme aşamasıdır. Kampanya boyu yapılan raporlamalar ve analizler bir araya getirilerek müşteriye sunulur. Böylelikle kampanyanın ne denli başarıya ulaştığı incelenir.

Related Post

Leave a Comment