Ankara Sosyal Medya Ajansı On1 Medya bu yazıda pazarlama konusuna değiniyor.

Artık dijital pazarlama ile geleneksel pazarlamanın birleştiği bir evreye girmiş bulunuyoruz. Çevremizde aslında çok basitmiş gibi gözüken ama stratejileri hakkında aylarca kafa yorulmuş çok başarılı kampanyalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu yüzden, kimini günlerce konuştuğumuz, kimini üç saniye sonra unuttuğumuz bile oluyor. Peki pazarlama ve pazarlamanın ne olduğunu ve çeşitlerine dair neler biliyoruz? Aslında pazarlamanın tanımı çok kolay: Pazarlama; ürün, yetenek ve hizmeti değere dönüştürmektir (bu değer; para, fayda ya da bilgi olabilir).Pazarlamanın kolları ise reklam kısmında devreye giriyor. Sürekli bir yerlerde karşımıza çıkan ama ama aslında hangi pazarlama türüne girdiğini tam kestiremediğimiz bu konuya dair yazılması gereken çok şey olduğu aşikar. Dijital dünyanın popüler konuları sizler için araştırıp derledik.

 

Karşı PazArlama

Karşı pazarlama yani diğer bir deyişle Contra Marketing, markanın ya da firmanın bir saldırya maruz kaldığında karşı tarafa cevap verme çabalarını ifade etmektedir. Doğal olarak her firma rakibi tarafından hedef alındığında marka değerini savunma ihtiyacı duyar. Bu tutumda pazarlama savaşlarına neden olmaktadır. Buna en iyi örnek olarak; Coca Cola – Pepsi, Mc Donald’s – Burger King gibi markaların atışmalarıyla herkesin bilgi sahibi olduğu reklamları gösterebiliriz.

 

Kontrol Pazarlama

Kamu ya da menfaat grupları tarafından, tüketicilerin bazı ürünlere olan talebi bilinçli olarak ortadan kaldırılmak ya da azaltılmak istenir. O zaman devreye bir strateji olarak kontrol pazarlama girer. Kontrol pazarlamanın temel prensibi; insan sağlığına bilinen zararı olan ürünleri ve ya insan sağlığına yönelik bilinçlendirme kampanyalarını ilan edip halka duyurmak olarak tanımlayabilmemiz mümkündür.

Sosyal Pazarlama

Toplumun yararına olacak hizmet ya da ürünleri tutundurmak için yürütülen kampanyalar ise Sosyal Pazarlama kavramına girmektedir. Bir diğer deyişle; firmaların tüketici merkezli olmaktan insan merkezli olmaya doğru evrildikleri ve karlılığın kurumsal sosyal sorumlulukla dengelendiği aşamaya verilen bir kavram olarak da tanımlayabiliriz.

İçerik Pazarlaması ( Content Marketing)

İçerik Pazarlaması ; pazarlamacıların, tüketicilerin araştırma, satın alma ve gözden geçirme sırasında müşteri çevriminin tüm evlerinde potansiyel müşterileriyle temasa geçmesini mümkün kılan son yılların en etkili pazarlama kanalından birisidir. İçerik pazarlamasına ait bilinen ilk örnek; Traktör imalatçısı John Deere’nin kendi traktörlerinin tanıtımını, çiftçilikle alakalı yararlı bilgileri derlediği 1895 yılında yayınlanan The Furrow adlı dergisini örnek verebiliriz.

Günümüzde içerik pazarlamacılığı işe yarar ve daima işe yarayacaktır; çünkü potansitel müşteriye bir değer sunar (pazarlamanın esas amacı bir değer üretmektir zaten). İnsanların acil bilgi ihtiyacını karşılar; onlarla ilişkilerini kuvvetlendirir ve onlara bir şeyler ‘’satmak’’ için zorlayıcı yöntemlerden faydalanmaz. İçerik pazarlaması doğru uygulandığında, yeni bir marka yaratmak açısından, çok güçlü bir gereç haline gelmiştir.

Gerilla Pazarlama

Gerilla Pazarlama klasik pazarlama tekniklerinin dışında, marka bilinirliliği ve satışları arttırmaya amaçlayan bir pazarlama yöntemidir. Gerilla pazarlama kampanyaları genellikle yaratıcı, düşük bütçeli ve yenilikçi stratejilerle kurgulanır. Gerilla Pazarlamasının konsepti; viral olup, potansiyel müşterilerinin gözünde ve tüketici gözünde marka değerine kolay ve hızlı bir katkı yapmaktır.

Related Post

Leave a Comment